Privatumo politika

 •  Kam naudojame surinktus asmens duomenis?

  Surenkamus duomenis naudojame rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis apie vykstančias akcijas, naujas prekes bei individualius pasiūlymus.

  Jūsų duomenys taip pat naudojami prekių pristatymo, grąžinimo ir aptarnavimo klausimais.

  Jūsų duomenys yra naudojami išskirtinai aukščiau nurodytiems tikslams ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

  Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami.

    

  Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

   

  Gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;

   

  Kreiptis į UAB JML Group su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą UAB JML Group rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti.